U bent hier

Algemene Huurvoorwaarden

Tijdstip aankomst en vertrek

De aankomst dient te geschieden vanaf 14 u, tenzij anders overeen gekomen met de eigenaar. Bij vertrek dient de chalet ontruimt te zijn voor 10 u, tenzij anders overeen gekomen met de eigenaar. Alleen bij huur van een weekend dient de chalet ontruimt te zijn voor 17u. De huurprijs blijft volledig verschuldigd per huurperiode, zelfs als de huurder(ster) later aankomt en/of vroeger afreist (verkort verblijf), ongeacht de reden of oorzaak hiervoor, de verantwoordelijkheid van de eigenaars buiten beschouwing gelaten.

Waarborg

Bij de huur wordt een waarborg gevraagd van € 200-. Dit om eventuele schadegevallen tijdens uw verblijf te vergoeden. Schadegevallen dienen gemeld te worden aan de verhuurder. Nadat geen schade werd vastgesteld, zal binnen de 2 weken na uw verblijf de waarborg teruggestort worden op uw rekening.

Huisdieren

Er worden maximaal 2 huisdieren toegestaan in de chalet op voorwaarde dat na u vertrek niets meer te merken is dat naar de aanwezigheid van de huisdieren verwijst. De dieren dienen ook goed opgevoed te zijn. Zij mogen geen hinder voor andere buurtbewoners veroorzaken.

Schoonmaak

Wij zorgen ervoor dat u een nette chalet heeft bij aankomst. Er wordt dan ook van u verwacht dat u de chalet bij vertrek terug achterlaat net zoals u hem aantrof. Indien u huisdieren had tijdens uw verblijfperiode vragen wij met aandrang om zetels e.d. grondig te reinigen. Dit om allergieën te voorkomen! Na u komen nog andere huurders, ook zij hebben graag een kraak mooie chalet bij aankomst!
Nadat door ons een vuile chalet werd waargenomen zal een deel van de waarborg ingehouden worden!

Chalet

De gehuurde chalet dient door de hoofdhuurder en medehuurders met de vereiste zorg te worden bewoond. De huurder dient de chalet als een goede huisvader te beheren en gebruiken.

Haardvuur

Het is alleen toegestaan om vuur te maken in de open haard. Als brandmateriaal wordt brandhout gebruikt. Het is ten strengste verboden om plastic / afval te verbranden!

Omgeving

De chalet is gelegen in een rustige omgeving aan de oevers van de Semois. Wij vragen u dan ook vriendelijk om de rust voor de omgeving in acht te nemen.

Natuur

De natuur dient gerespecteerd te worden. Er mag in geen geval schade berokkend zijn aan bomen en struikgewas. Laat dieren met rust.

Vissen – Zwemmen in Semois

Er is mogelijkheid tot zwemmen in de Semois. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen tijdens het spelen of zwemmen in de Semois. Het betreden van de rivier is op eigen verantwoordelijkheid.
Er is mogelijkheid tot vissen in de Semois. Er wordt verondersteld dat de huurder heeft kennis genomen van de Waalse wetgeving i.v.m. vissen in de Ardennen inclusief de periode waarin welke vis gevangen mag worden.
De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld bij het niet op zak hebben van een visvergunning. De eventuele boetes die daaruit voortvloeien, neemt de huurder voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid

Voor schade en of letsel berokkend door of aan huurders van de chalet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Winter verhuur

De chalet wordt ook verhuurd in de winter periode.  De Semois kan overstromen waardoor de kelder onder water staat.  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan voertuigen.

Vuilnis

Vuilniszakken, glas, huisvuil dienen volgens de plaatselijke regels verwerkt te worden.  Na uw verblijf bent u verplicht de vuilniszakken buiten te zetten voor ophaling . Glas dient in de glascontainer in het dorp gedeponeerd te worden.

Bedlinnen

Het gebruik van bedlinnen op ieder bed is verplicht. De huurder moet zelf haar bad–, bed– en keukenlinnen meebrengen. Ook overnachtende bezoekers moeten hun bedlinnen meebrengen.

Sanitair

De huurder draagt zorg voor het sanitair en zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, lavabo’s, douche, WC… (vloei)stoffen gieten of aanbrengen die inox aantasten, verstoppingen veroorzaken of de goede werking verstoren van afvoersystemen en putten: niet limitatief worden hier bedoeld bleekwater, producten die stollen, maandverbanden, tampons…

Annulatie

De huurprijs voor de weken van het hoogseizoen zouden voor 3/4 moeten worden voldaan tegen eind mei. Dit voor verdere verhuring mogelijk te maken bij eventuele annulatie. Het resterende bedrag zou moeten worden voldaan 14 dagen voor het betrekken van de woning.

Bijzondere bepaling

Deze woning is uitsluitend bestemd voor families.  Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen... is verboden.